Karup Bibliotek

Adresse

Ved Banen 5
7470 Karup
Danmark

Telefon
87 87 34 34

I den selvbetjente åbningstid skal du bruge dit lånerkort eller dit gule sundhedskort og en personlig pinkode for at komme ind på biblioteket.

Lokalhistorisk Forening for Karup-området

Icon Description

Læs mere om Lokalhistorisk Forening for Karup-området:

www.karuplokalhistorie.dk