Business

Information om handel, virksomheder, international handel, innovation og økonomi

Vi har her samlet ressourcer, der er gode, når du skal finde informationer inden for business, hvad enten du har fokus på det lokale, det nationale eller det internationale.

 

Du skal være opmærksom på:

  • at bøger er gode til det teoretiske og til det mere generelle/overordnede. Det er som regel kun i forhold til større virksomheder, at du kan bruge bøgerne
  • at artikler er gode til det aktuelle, det specifikke marked, specifikke virksomheder og brancher samt forbrugertendenser
  • at statistik er god til analyse og dokumentation i forhold til bl.a. demografi, indkomst og forbrug

Du kan bruge Viborg Bibliotekernes database for at se, hvad vi har i Viborg. Du kan bruge bibliotek.dk for at se (og bestille), hvad der er på alle landets biblioteker, hvad enten du har brug for bøger, artikler, netkilder, film eller andet.

 

Links til gode kilder, når du arbejder med handel og økonomi:

Du kan måske også bruge nogle af disse sider:

Ebook Central og Ebook Central Plus er engelsksprogede databaser med lærebøger, hvor du finder bøger inden for emner som kommunikation, marketing og ledelse – både teoretisk og eksemplificeret ved hjælp af specifikke virksomheder du kan tilgå emnerne både på bog og kapitelniveau. 

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler. Du finder lovgivning, regler og vejledninger, samt afgjorte sager inden for markedsførings- og forbrugerområdet.

Pressreader er en indgang til internationale og nationale aviser og tidsskrifter. Du finder artikler om økonomi og handel på verdensplan og på enkelte markeder/lande. I forhold til Danmark er det især Børsen, som du skal være opmærksom på, du finder de nyeste artikler i originalt format (avisartikeler - max 90 dage gamle). Der er artikler på mere end 60 forskellige sprog. 

Retsinformation er Danmarks officielle indgang til landets love, bekendtgørelser, cirkulærer mm. Du finder alle gældende danske love, bekendtgørelser og cirkulærer, en stor del af Folketingets dokumenter, samt beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

CVR - Det Centrale Virksomhedsregister  side med oplysninger om danske virksomheder. Du kan finde ejeroplysninger, årsregnskaber, ældre regnskaber og historiske virksomhedsdata.