Naturvidenskab

Information om fysik, matematik, kemi, biologi, medicin, bioteknologi, geografi

Vi har her samlet ressourcer, der er gode, når du skal finde informationer inden for de naturvidenskabelige områder.

Du skal være opmærksom på:

  • at bøger er gode til det teoretiske og giver overblik
  • at artikler er gode til meget specifikke emner/problemstillinger og til det aktuelle og den nyeste forskning
  • at statistik er god til analyse og dokumentation i forhold til at arbejde med forskning og evidens
  • at billeder og videoer er gode til at vise strukturer, processer, opstillinger og forsøg

Du kan bruge Viborg bibliotekernes database for at se, hvad vi har i Viborg. Du kan bruge bibliotek.dk for at se (og bestille), hvad der er på alle landets biblioteker, hvad enten du har brug for bøger, artikler, netkilder, film eller andet.

 

Links til gode kilder, når du arbejder med samfundsfaglige områder: 

Du kan måske også bruge nogle af disse sider:

Pubmed er en gratis database med mere end 30 mill referencer. Databasen vedligeholdes af National Library of Medicine i USA. Her finder du artikler, henvisninger til litteratur mm. inden for medicin, psykiatri, biomedicin, farmaci og veterinærsygepleje samt ny forskning.


Google scholar er Googles (og din) indgang til at søge udelukkende i videnskabelige kilder artikler, afhandlinger, specialer, bøger og uddrag fra akademiske forlag. Desuden søger du i dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige og faglige organisationer.
Tip! Du kan også bruge den til at finde artikler, som du i forvejen kender titlen på
 

Pressreader er en samlet indgang til internationale aviser og tidsskrifter. Du finder især artikler fra populærvidenskabelige tidsskrifter, de nyeste artikler i originalt format (avisartikler - max 90 dage gamle). Der findes artikler på mere end 60 forskellige sprog