Samfundsvidenskab

Information om samfundsforhold, økonomi, politik, kultur, psykologi, pædagogik og internationale forhold

Du skal være opmærksom på:

  • at bøger især er gode til teorien og til formidlet forskning og undersøgelser
  • at artikler er gode til det aktuelle, debat og mening, analyser, formidlet forskning og undersøgelser
  • at statistik er god til analyse og dokumentation i forhold til bl.a. demografi, økonomi, sociale forhold, sundhed og miljø
  • at dokumentarudsendelser ol. er gode som dokumentation, debatindlæg og analyseobjekter

Du kan bruge Viborg Bibliotekernes database for at se (og bestille), hvad vi har i Viborg. Du kan bruge bibliotek.dk for at se (og bestille), hvad der er på alle landets biblioteker, hvad enten du har brug for bøger, artikler, film eller andet.

 

Links til gode kilder, når du arbejder med samfundsfaglige områder:

Du kan måske også bruge nogle af disse:

Ebook Central og Ebook Central Plus er engelsksprogede databaser med lærebøger, hvor du finder bøger indenfor bl.a. sociologi, politik, internationale forhold og sikkerhedspolitik. Du kan browse via topics eller søge fuldtekst i bøgerne og du kan tilgå emnerne både på bog og kapitelniveau.

Folketinget er indgangen til informationer om det danske folkestyre. Her finder du oplysninger om det danske demokrati og hvordan folkestyret arbejder bl.a. lov- og beslutningsforslag, forespørgsler, spørgsmål og udvalgsdokumenter oplysninger om partier og folketingsmedlemmer samt links til Folketingets oplysning og EU-oplysningen.

Google scholar er Googles (og din) indgang til at søge udelukkende i videnskabelige kilder artikler, afhandlinger, specialer, bøger og uddrag fra akademiske forlag. Desuden søger du i dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige og faglige organisationer.
Tip! Du kan også bruge den til at finde artikler, som du i forvejen kender titlen på

Pressreader er en samlet indgang til internationale aviser og tidsskrifter. Du finder artikler fra internationale og nationale aviser i originalt format (max 90 dage gamle) og artikler fra populærvidenskabelige tidsskrifter. Der er artikler på mere end 60 forskellige sprog.

Retsinformation er statens juridiske online informationssted. Du kan finde alle love og bekendtgørelser samt søge på specifikke love og på specifikke ministerier.

Videnskab.dk er et medie, der skriver nyheder og baggrundsartikler om forskning. Du har mulighed for at finde artikler og forskningsnyheder i forhold til samfundsvidenskab, se især i ”Kultur & Samfund”. I Forskerzonen findes forskernes egen formidling af deres forskning og så er det let at finde youtube-videoer, podcasts. Desuden kan du stille spørgsmål til forskere.

Vive.dk er det nationale forsknings- og analysecenter inden for velfærd. Her finder du især rapporter, men også videnskabelige artikler og debatindlæg.
Informationer om alle områder inden for velfærd f.eks. kommunernes økonomi, børn og unges trivsel, ældre, digitalisering og undervisningsområdet, der er 
mulighed for at søge på udgivelse, undersøgelse eller specifikke temaer.