Mødelokaler

Lokaleleje samt studierum

Viborg Bibliotekerne tilbyder leje af lokaler på fire forskellige lokationer; Hovedbiblioteker i Viborg, Bjerringbro Bibliotek (Gudenåhuset), Houlkær Bibliotek og Stoholm Bibliotek. Her på siden kan du læse om lokalerne de forskellige steder.
For at leje lokaler ved Viborg Bibliotekerne skal du som udgangspunkt være en forening. Lokalerne kan lejes til folkeoplysende aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Hovedbiblioteket i Viborg tilbyder også leje af studierum, læs mere nedenfor.

Mødelokaler på Hovedbiblioteket

Icon Description

Hovedbiblioteket råder over 4 lokaler til udlejning. Lokalerne udlejes primært til folkeoplysende samt frivillige foreninger.

viborg.dk/lokaler kan du læse om, hvordan du kan booke bibliotekernes lokaler.

Ved leje af lokaler på Hovedbiblioteket udleveres en kode til indgangsdøren ud mod Vesterbrogade. Det er "den gamle hovedindgang" ved busskuret og ikke hovedindgangen med de automatiske døre. Koden udleveres til den person der står for arrangementet/mødet. Koden udleveres kun ved mailhenvendelse til anaur@viborg.dk (Anne Naur).

Hvis du har spørgsmål til lokaleudlejning, er du velkommen til at skrive til os på viborgbibliotekerne@viborg.dk 

Det er ikke muligt at tilkøbe forplejning i forbindelse med leje af lokaler. Du er velkommen til selv at medbringe forplejning og der findes et tekøkken ved mødelokalerne M1, M2 og M3 hvor der er en kaffemaskine og elkedel, men bemærk at du selv må medbringe kaffefilter, kaffebønner, te og andet du skal bruge. Oprydning er også på eget ansvar. Læs desuden "Retningslinjer for leje af lokaler".

 

Oversigt over lokaler:

 

Mødelokale 1 (M1)

 • Anvendes til: Undervisning, møder og mindre workshops
 • Kapacitet: Maks. 25 personer
 • Udstyr: Projekter, Wi-Fi, der er adgang til et tekøkken med køleskab, kaffemaskine og elkedel
 • Priser: 38 kr. pr. time for foreninger - 50 kr. pr. time for øvrige

Mødelokale 2 (M2)

 • Anvendes til: Undervisning, møder og mindre workshops
 • Kapacitet: Maks. 20 personer
 • Udstyr: Projekter, Wi-Fi, der er adgang til et tekøkken med køleskab, kaffemaskine og elkedel
 • Priser: 38 kr. pr. time for foreninger - 50 kr. pr. time for øvrige
 • Kan kun bookes fra kl. 15.00

Mødelokale 3 (M3)

 • Anvendes til: Undervisning, foredrag og øvrige arrangementer
 • Kapacitet: Maks. 50 personer
 • Udstyr: Projekter, Wi-Fi, klaver, der er adgang til et tekøkken med køleskab, kaffemaskine og elkedel
 • Pris: 50 kr. pr. time for foreninger - 200 kr. pr. time for øvrige

Salen

 • Anvendes til: Undervisning, foredrag og øvrige arrangementer
 • Kapacitet: Maks. 120 personer (stoleplads til 80 personer)
 • Udstyr: Whiteboard, projekter, trådløst internet
 • Pris: 50 kr. pr. time for foreninger - 200 kr. pr. time for øvrige

Mødelokaler på Bjerringbro Bibliotek

Icon Description

Bjerringbro Bibliotek råder over mødelokaler, kultursal og et udstillingsområde.

viborg.dk/lokaler kan du læse om, hvordan du kan booke bibliotekernes lokaler.

Hvis du har spørgsmål til lokaleudlejning, er du velkommen til at skrive til os på viborgbibliotekerne@viborg.dk 

Ved afholdelse af arrangementer udenfor Bjerringbro Biblioteks åbningstid udleveres en nøgle samt kort til den ansvarlige. Bemærk at disse kun kan udleveres i bibliotekets betjente åbningstid, hvor der også gives instruktion i brugen.

Mad og drikkevarer kan efter aftale medbringes, eller bestilles/købes i Café Gudenåhuset. Bemærk, at forplejning skal bestilles senest 2 dage før afvikling af det pågældende arrangement. Tlf.: 87 51 51 00 - web: cafegudenaahuset.dk

Udover de nævnte lokaler er det også muligt, at leje et mødelokale i biografen - for nærmere oplysning se www.bbbio.dk 

 

Oversigt over lokaler:

 

Viften

 • Anvendes til: Møder, konferencer, foredrag, musik og teater
 • Kapacitet: 170 m2. Maks. 150 personer
 • Udstyr: Projekter med dvd og mulighed for tilkobling af pc samt trådløst internet
 • Priser: 50 kr. pr. time for foreninger, klubber mv. - 200 kr. pr. time for øvrige

Møderum Vest

 • Anvendes til: Møder, generalforsamling mv.
 • Kapacitet: 35 m2. Maks. 20 personer
 • Udstyr: Projekter samt trådløst internet
 • Priser: 38 kr. pr. time for foreninger, klubber mv. - 50 kr. pr. time for øvrige

Udstillingslokalet og Foyeren

 • Anvendes til: Udstillinger og særlige arrangementer
 • Bjerringbro Kunstforening arrangerer udstilling i 8-10 måneder af året i Udstillingslokalet, friperioder oplyses af biblioteket
 • Priser: Efter aftale med biblioteket - maks. 200 kr. pr. dag

Læsesalen

 • Anvendes til: Møder, generalforsamling mv.
 • Kapacitet: 38 m2. Maks.18 personer
 • Trådløst internet
 • Priser: 38 kr. pr. time for foreninger, klubber mv. - 50 kr. pr. time for øvrige

Mødelokaler på Houlkær Bibliotek

Icon Description

Houlkær Bibliotek råder over 2 mødelokaler.

viborg.dk/lokaler kan du læse om, hvordan du kan booke bibliotekernes lokaler.

Hvis du har spørgsmål til lokaleudlejning, er du velkommen til at skrive til os på viborgbibliotekerne@viborg.dk 

Evt. udlevering af nøgle skal ske i bibliotekets åbningstid 1 til 2 dage før arrangementet.

Institutionernes leje af mødelokalerne over en længere periode (f.eks. dagplejemødre, sundhedsplejersker etc.) kan kun lejes efter særskilt aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der også afklarer lejeprisen. Mødelokalerne er beliggende ved siden af bibliotekslokalerne og har selvstændig indgang. 

Det er ikke muligt at tilkøbe forplejning i forbindelse med leje af lokaler. Du er velkommen til selv at medbringe forplejning og der findes et fælles køkken med service og bestik. Oprydning er på eget ansvar. Læs desuden "Retningslinjer for leje af lokaler".

 

Oversigt over lokaler:

 

Mødelokale A

 • Anvendes til: Møder mv.
 • Kapacitet: 40 m2. Maks. 20 personer
 • Udstyr: Wi-Fi, whiteboard
 • Pris: 38 kr. pr. time for foreninger - 50 kr. pr. time for øvrige

Mødelokale B

 • Anvendes til: Møder mv.
 • Kapacitet: 20 m2. Maks. 10 personer
 • Udstyr: Wi-Fi, whiteboard
 • Pris: 38 kr. pr. time for foreninger - 50 kr. pr. time for øvrige

Mødelokaler på Stoholm Bibliotek

Icon Description

Stoholm Bibliotek råder over 2 mødelokaler.

viborg.dk/lokaler kan du læse om, hvordan du kan booke bibliotekernes lokaler.

Hvis du har spørgsmål til lokaleudlejning, er du velkommen til at skrive til os på viborgbibliotekerne@viborg.dk 

Det er ikke muligt at tilkøbe forplejning i forbindelse med leje af lokaler. Du er velkommen til selv at medbringe forplejning. Oprydning er på eget ansvar. Læs desuden "Retningslinjer for leje af lokaler".

Evt. udlevering af nøgle skal ske i bibliotekets åbningstid 1 til 2 dage før arrangementet. 

 

Oversigt over lokaler:

 

Mødelokale 1

 • Anvendes til: Møder, generalforsamling, foredrag, undervisning mv.
 • Kapacitet: 55 m2. Maks. 50 personer
 • Udstyr: Wi-Fi, der er adgang til et lille tekøkken
 • Pris: 38 kr. pr. time for foreninger - 50 kr. pr. time for øvrige

Mødelokale 2

 • Anvendes til: Møder
 • Kapacitet: Maks. 8 personer
 • Udstyr: Wi-Fi, der er adgang til et lille tekøkken
 • Pris: 38 kr. pr. time for foreninger - 50 kr. pr. time for øvrige

Retningslinjer for leje af lokaler ved Viborg Bibliotekerne

Icon Description

Betingelser for leje af lokaler - gælder for alle mødelokaler ved Viborg Bibliotekerne

 • Vores lokaler kan lejes af folkeoplysende samt frivillige foreninger, hvis formål er almennyttige eller oplysende – her et par eksempler:

  • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (f.eks. kurser, foredrag og andre aktiviteter, der ikke er formelle og kompetencegivende, men frivillige og lystbetonede).
  • Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (f.eks. idrætsforeninger, spejderorganisationer politiske ungdomsorganisationer m.m.)

  Hvordan

 • Alle godkendte foreninger kan booke lokaler til folkeoplysende aktiviteter og lejer lokalerne til foreningspris. Hvis din forening ikke tidligere har lånt lokaler, skal foreningens vedtægter godkendes af Folkeoplysningen. For at få vedtægterne godkendt, skal du sende din forenings vedtægter til Folkeoplysningen på mail: folkeoplysningen@viborg.dk 
 • Book kommunens lokaler:
 • Opret forening/ frivillig forening:
 • Lokalerne kan ikke lejes til religiøse eller erhvervsmæssige formål eller til private fester, receptioner m.v.
 • Ansvaret for benyttelse af lokalerne, herunder inventar og andet udstyr, påhviler den person, der har fået tilladelsen til at leje lokalet. Meddelelse om eventuelle mangler ved eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til biblioteket. Hvis Viborg Bibliotekerne efter endt lejemål konstaterer fejl og/eller mangler ved lokalet, opstået i forbindelse med lejemålet, forbeholder vi os ret til at fremsende en regning for udbedring af skaderne
 • Der må ikke ryges i lokalerne
 • Lokalernes inventar vil være anbragt i standardopstilling. Lejer sørger selv for evt. ommøblering samt for oprydning efter arrangementet. Det vil sige:
  • Borde og stole stilles tilbage til standardopstilling – oversigt herover findes i lokalet (oversigter forefindes kun i lokalerne på Hovedbiblioteket i Viborg)
  • Borde tørres af bl.a. for krummer/madrester, kaffemærker m.m.
  • Brugt service fjernes og fyldte skraldespande tømmes
  • Hvis ovenstående ikke overholdes, forbeholder Viborg Bibliotekerne sig retten til at opkræve et gebyr for manglende oprydning
 • Ved spørgsmål eller andet til ovenstående kan du kontakte Anne Naur på anaur@viborg.dk eller tlf. nr. 25 46 35 13

Brug af studierum på Hovedbiblioteket i Viborg

Icon Description

Studierummene er Viborg Bibliotekernes sted til fordybelse

Her kan du arbejde alene eller sammen med andre om din opgave, læse aviser eller tjekke mails på din bærebare pc. Studierummene bookes i Info punktet på Hovedbiblioteket - bemærk at studierummene kun kan bookes i betjent åbningstid.

Fakta om Studierummene:

 • Trådløst netværk
 • Forlængerledninger til dit strømkabel
 • Plads til 4 personer
 • Er du ikke mødt op efter 15 minutter, miste du din booking

Nyttige links

Brug vores eressourcer - der giver adgang til en lang række betalingsdatabaser

Gå på vores trådløse netværk (link til underside?)