Wi-Fi på Viborg Bibliotekerne

Du kan bruge bibliotekets Wi-Fi følgende steder: Bjerringbro, Houlkær, Karup, Stoholm, Skals og Viborg.

Ved at hoppe på bibliotekets Wi-Fi kan du, udover selvfølgelig at gå på internettet, få mulighed for at gå ind på bibliotekernes mange digitale tilbud.

Netværket giver tidsbegrænset adgang (6 timer) til Wi-Fi ved indtastning af brugernavn og adgangskode. Du kan logge på med MitID eller få en kode på SMS.

 

Sådan gør du:

  • Tilslut PC'en til netværket "ViborgOpen". Åben derefter en browser som automatisk vil lede dig til en godkendelsesside, hvor du kan logge på med MitID eller få bestilt en engangskode via SMS.
  • Når du har koblet til netværket "ViborgOpen" og er gået ind på login-siden, kan du vælge at indtaste dit mobilnummer i en boks. Herefter sender vi en engangskode til dig.
  • Denne kode skal indtastes på login-siden, hvorefter der er adgang til internettet.

Brugernavn og adgangskode gælder kun for én opkobling. Hvis PC'en slukkes og derefter ønskes tilkoblet netværket igen, skal du logge på igen - enten med MitID eller ved at bestille en ny engangskode på SMS. Netværket er tilgængeligt i bibliotekets åbningstid.

Bruger du Bibliotekets Wi-Fi skal du overholde bibliotekets internetpolitik og -sikkerhed

 

Internetpolitik og -sikkerhed

  • Alle PC'er og læsepladser til brug for egne PC'er er genstand for almindeligt opsyn.
  • Anvendelse af Viborg Bibliotekernes PC'er er på eget ansvar.
  • Det er ligeledes brugernes ansvar ved færdsel på internettet at overholde gældende ophavsretlige regler samt lovgivningen i øvrigt.
  • Det er ikke tilladt at anvende PC'erne til søgning af pornografisk, racistisk eller på anden måde stødende og krænkende materiale.
  • Misbruges tilbuddet, eller øves der hærværk mod PC'er, kan brugsretten fratages for kortere eller længere tid.
  • PC'ernes hukommelse slettes hver 5. minut, men vær altid påpasselig med at få slettet personlig data fra PC'erne efter brug (herunder sletning af filer samt browserhistorik - og undgå altid at få browseren til at gemme kodeord og andre personlige oplysninger).
  • Al datatrafik på Viborg Bibliotekernes netværk logges.

 

Trådløst Wi-Fi "ViborgOpen"

Den enkelte bruger er ansvarlig for at beskytte sin pc mod indtrængen, virus etc.