Bjerringbro Bibliotek

Adresse

Realskolevej 12
8850 Bjerringbro
Danmark

Telefon
87 87 34 34

I den selvbetjente åbningstid skal du bruge dit lånerkort eller dit gule sundhedskort og en personlig pinkode for at komme ind på biblioteket.

Gudenåhuset

Icon Description

Integreret bibliotek og kulturhus

Gudenåhuset er bygget som et integreret bibliotek og kulturhus og er tegnet af arkitektfirmaet Kjelgaard & Pedersen A/S, Viborg og blev indviet d. 31. marts 2000. Kunstneren Sergei Sviatchenko har fungeret som farvekonsulent og har udsmykket søjlen ved hovedindgangen. 

Gudenåhuset er på 1700 m2 fordelt på to etager og som besøgende kommer man ind i husets store foyer via hovedindgangen på Realskolevej. Stueetagen rummer udover foyerområdet af mødelokaler, udstillingslokale, kultursalen "Viften", samt Lokalhistorisk Arkiv og Café Gudenåhuset. På 1. etage råder biblioteket over det store udlånslokale inklusive siderum og det runde rum, som er del af børnebiblioteket. Kontorfløjen blev opført i 1993 som 1. etape af byggeriet og blev ved færdiggørelsen i 2000 integreret i resten af byggeriet. 

 

Ombygning af foyeren

Den store trappe i foyeren og indgangspartiet er ombygget i 2022-24 mhp. større brugervenlighed, og for at gøre foyeren til et mere indbydende opholdssted for både børn og voksne samt skabe sammenhæng mellem inde og ude (Niels Due Jensens Plads, der blev indviet i 2020).

Gudenåhusets Brugergruppe

Icon Description

Brugergruppen

Gudenåhusets Brugergruppe blev nedsat i 1999 og består af skiftende repræsentanter fra de kulturelle foreninger, der benytter Gudenåhuset. 

Brugergruppens opgave er bl.a. at medvirke til koordinering af aktiviteter i huset samt gensidig information. Medlemmerne af gruppen er endvidere ambassadører for Gudenåhuset og medvirker til at fastholde et godt samarbejde mellem alle interessenter i huset.


Hvem er brugergruppen?

Medlemmer af brugergruppen er, som nævnt, repræsentanter fra de foreninger, som bruger Gudenåhuset til kulturelle aktiviteter og udpeges af den enkelte forening. Hvert år i februar/marts holdes et årsmøde. 

Den aktuelle personsammensætning kan oplyses på Bjerringbro Bibliotek, men flg. foreninger og institutioner er med: Bjerringbro Biograf, Bjerringbro Kunstforening, Lokalhistorisk Arkiv for Bjerringbro og omegn, Bjerringbro Folkeuniversitet, MusikViften og Morgensangerne. Desuden Bjerringbro Bibliotek, hvis repræsentant er født sekretær i gruppen.

Lokalhistorisk Arkiv for Bjerringbro og omegn

Icon Description

Besøg det Lokalhistoriske arkiv i Gudenåhuset.

Hjemmeside: www.lokalhistorisk-arkiv-for-bjerringbro.dk

 

 

Det sker på Bjerringbro Bibliotek