Hovedbiblioteket

Adresse

Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Danmark

Telefon
87 87 34 34

I den selvbetjente åbningstid skal du bruge dit lånerkort eller dit gule sundhedskort og en personlig pinkode for at komme ind på biblioteket.

Bibliotekets historie

Icon Description

Træk af Hovedbibliotekets historie.

I Viborg oprettedes i 1903 "Folkebogssamlingen for Viborg og Omegn". Den havde lokaler i Sct. Mathias Gade 55, i bygningen hvor der nu står "Carl Joh. Zacho", og en forhenværende lærer Chr. Fischer fungerede som bibliotekar. 

Samlingerne udgjorde i alt 1.600 bind. Det årlige udlån svarede til, at hver bog havde været udlånt 4-5 gange.

I 1915 gik man i gang med at forberede et større bibliotek, der senere skulle få status som "Centralbibliotek for Viborg Amt" - Danmarks 3. centralbibliotek. Man dannede en Biblioteksforening som baggrund for biblioteket.

Folkebogssamlingen indgik i det nye bibliotek og fremover fik man støtte fra staten, kommunen, flere sognekommuner, samt en del foreninger. Biblioteket åbnede i 1918 på 3. sal i St. Sct. Mikkelsgade 22 og den første bibliotekar, Henrik Hansen, blev ansat.

Her voksede biblioteket sig større og i 1928 fik man derfor nye lokaler, idet Latinskolens tidligere gymnastiksal fra 1883 i Kompagnistræde af Viborg Kommune blev stillet til rådighed. Biblioteket var fremdeles en "selvejende institution", hvorfor man var afhængig af tilskud til både lokaler, drift og indkøb. Inden flytningen fra St. Sct. Mikkelsgade havde man overskredet de 10.000 bind. 

Fra 1928 til 1963 forblev Centralbiblioteket i den gamle gymnastiksal i Kompagnistræde, hvor der efterhånden blev en bogbestand på ca. 56.000 bind. Her var læsesal, et par studielokaler og et børnebibliotek. Fra 1947 husede biblioteket også Byhistorisk Arkiv.

 

Viborg Bibliotekerne på Vesterbrogade

I 1956 blev biblioteket en kommunal institution og i 1963 opførte Viborg Kommune på Vesterbrogade et helt nyt bibliotek. Kommunen havde nogle år i forvejen købt en villa af direktør F. Grønvalt, og i villaens meget store have, blev det nye bibliotek opført. Det var arkitekt Poul og J.M. Danielsen, som forestod nybyggeriet. Den store villa blev i de følgende år anvendt til kontorer, først for amtet og senere til Viborg Kommunes Skoleforvaltning. 

Biblioteket havde imidlertid stadig behov for mere plads og i 1975 foretog man en mindre bygningsudvidelse, hvorved villaen og biblioteket blev sammenhængende og biblioteket fik rådighed over hele villaen.

Med et stigende befolkningstal, flere nye uddannelsesinstitutioner og nye medier blev det i løbet af 1980'erne nødvendigt at tænke på endnu en udvidelse. En ny og spændende tilbygning blev tegnet af arkitekten Thomas Meedom-Bæch og den officielle indvielse af Viborg Centralbibliotek, som det ser ud i dag, fandt sted den 7. juni 1991.

En stor tak til Helmuth Spanggård Munch for lån af fotos og lokalhistorisk materiale.