Biblioteker fremmer trivsel

I samarbejde med Aarhus Universitet og Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi undersøger 3 biblioteker, hvorfor og hvordan bibliotekerne spiller og kan spille en trivselsfremmende rolle i menneskers liv.

I samarbejde med lektor Hans Henrik Knoop, Aarhus Universitet og Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi undersøger bibliotekerne i Randers, Holstebro og Viborg, hvorfor og hvordan bibliotekerne spiller og kan spille en trivselsfremmende rolle i menneskers liv. 

Den viden, som projektet kaster af sig, kan operationaliserestil nye tilbud i biblioteksvæsnet og bidrage til en øget, generel forståelse af, hvorfor og hvordan biblioteket er en bærende institution i samfundet.

Det toårige projekt er ejet af Randers Bibliotek og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.