De digitale detektiver

Projektet bidrager til at styrke børns kildekritiske sans og teknologiforståelse i indskolingen og på mellemtrinnet samt at udvikle og nuancere børnenes blik på mis-, des- og malinformation.

 Der udvikles læringsforløb, som kan udbydes af folkebiblioteker og spiller sammen med trin- og læringsmål i dansk. Centralt står en legende, inddragende og narrativ tilgang og brug af VR-appen CoSpaces, hvor eleverne sendes ud på en rejse i et 3D-univers med engagerende oplevelser, opdagelser og opgaver.  

Viborg Bibliotekerne ejer dette projekt, som gennemføres i samarbejde med Holstebro Bibliotek og Søndre Skole i Viborg. Aarhus Bibliotekerne deltager som følgebibliotek, mens youtuberen Lakserytteren deltager som leverandør og Børn & Unge i Viborg Kommune, tjekdet.dk, Skoletjenesten og Alexandra Instituttet bidrager med konsulentbistand.

Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.