National indsats for børn og unges læseglæde

Viborg Kommune er en af i alt 17 kommuner fordelt over hele landet, som har et projekt med i den nationale indsats for børn og unges læseglæde.

Viborg Kommune er en af i alt 17 kommuner fordelt over hele landet, som har et projekt med i den nationale indsats for børn og unges læseglæde. 

Målet er at styrke børn og unges læseglæde gennem styrket samarbejde på tværs mellem folkebibliotek og pædagogisk læringscenter på skolerne. 

I Viborg Kommune sker der prøvehandlinger i forbindelse med fem af de skoler, som har Læseklasser. Her inddrages materialevejlederen som en del af PLC i at udbygge og kvalificere bibliotekets tilbud og bruge dette samarbejde som afsæt til at styrke skolens læselystindsats.

Arbejdet med den nationale indsats er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og ledes af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.